Under våren 2013 genomfördes, för femte året i rad, en kartläggning av svenskarnas värderingar och attityder.  Kartläggningen kallas för Sverigestudien och är ett initiativ från de fristående aktörerna Preera, Skandia, Volvo IT och Sveriges Kommuner och Landsting. Summan av Sverigestudien är att svensken blir alltmer frustrerad och missnöjd över hur samhället fungerar och hur människor beter sig. Skillnaden blir allt större mellan det samhälle och arbetsklimat vi vill ha och det vi upplever att vi har i verkligheten. Om vi vill vända den här utvecklingen krävs flera saker: vi måste börja prata med varandra om värderingsfrågor och var och en av oss måste ta ett större personlig ansvar. Vi hoppas kunna ge ett bidrag till det viktiga samtalet med hjälp av denna krönika och vi hälsar alla varmt välkomna.