• IHM Business School (map)
  • 102 Norra Vallgatan
  • Malmö, Skåne län, 21122
  • Sweden

Under hösten kommer vi att köra en serie seminarier om företagskultur och värderingsstyrning på IHM. Du får konkreta exempel på hur kulturen kan bli ett avgörande verktyg för att lyckas i förändring, och hur du kan dra nytta av det i din verklighet. 

Läs mer och anmäl dig via IHM:S hemsida