Kontakt


VI GILLAR REFLEKTERANDE SAMTAL OCH MÖTEN - DET ÄR DÄR ALL
SPÄNNANDE UTVECKLING BÖRJAR.
I MÖTET MELLAN MÄNNISKOR.

SCROLL DOWN

Kontakt


VI GILLAR REFLEKTERANDE SAMTAL OCH MÖTEN - DET ÄR DÄR ALL
SPÄNNANDE UTVECKLING BÖRJAR.
I MÖTET MELLAN MÄNNISKOR.

HÖR AV DIG - VI VILL GÄRNA HÖRA DIN STORY!

 

Helena Timander | co-CEO

LinkedIn, helena@visiontakeoff.com, +46 70 761 42 75

Marie Alani | co-CEO

LinkedIn, marie@visiontakeoff.com, +46 70-578 56 58

 

Maila oss direkt:

team@visiontakeoff.com

Namn *
Namn
 

Vårt varför


VI TROR PÅ ETT NÄRINGSLIV
SOM PRÄGLAS AV GODA VÄRDERINGAR,
DÄR MÄNNISKOR KÄNNER MENING,
OCH GOD EKONOMI ÄR EN HYGIENFAKTOR.
VI KALLAR DET LYCKLIG LÖNSAMHET.

Vårt varför


VI TROR PÅ ETT NÄRINGSLIV
SOM PRÄGLAS AV GODA VÄRDERINGAR,
DÄR MÄNNISKOR KÄNNER MENING,
OCH GOD EKONOMI ÄR EN HYGIENFAKTOR.
VI KALLAR DET LYCKLIG LÖNSAMHET.

VÅR MISSION

Att vara gnistan som tänder lycklig lönsamhet i varje kundorganisation.

Vår mission, vårt varför, är att göra det möjligt för alla våra kunder att kombinera ett tydligt syfte med humanistiska värderingar, stark passion och god lönsamhet, eftersom vi är helt övertygade om att det är det enda hållbara framgångsreceptet för alla moderna organisationer.

VÅR VISION

Lycklig lönsamhet worldwide.

Vår vision är att utbilda, medvetandegöra och påverka hur näringslivet ser på värderingar, kultur och hållbarhet, och därmed bidra till att lycklig lönsamhet blir en norm, inte bara i Sverige utan i hela världen.    

VÅR IDENTITET OCH VÄRDEGRUND

Precis som vi gör för våra kunder så har vi själva identifierat ett antal grundläggande värderingar som präglar oss och som gör att vi är vi. Förutom våra fyra särskiljande värdeord så tror vi på en öppen, empatisk och samarbetande kultur och letar efter dessa värden när vi bygger nätverk och partnerskap med andra.

Mod – vi vågar göra saker annorlunda och utmanar status quo. Vi försöker ständigt ta oss utanför komfortzonen.

Wow – vi överträffar alltid förväntningarna, strävar efter att överraska, sticka ut och att vara innovativa.

Nyfikenhet – vi har nyfikenhet som vår främsta drivkraft och försöker alltid att väcka nyfikenhet hos dem vi möter. 

Lekfullhet – vi har en lekfull attityd eftersom vi vet att i leken frodas kreativitet, motivation och goda idéer.