De flesta företag har formulerat en visionsmening som en del i affärsplanen. Men det är få som förstått sprängkraften i en engagerande framtidsvision, som alla förstår och tar till sig.

Läs vår senaste artikel på startaeget.se om vad en stark vision kan ge.

Comment