Som en del i arbetet med vår kommande bok om visioner så gör vi en kartläggning av hur visionerna formuleras och används på svenska företag. Vi börjar med att publicera listan över vilka visioner som styr bolagen med högst omsättning (2009). (Källa: Veckan Affärer)

Det vi kan konstatera redan nu är att det är få bolag som uppfyller de grundläggande kriterierna för en kraftfull vision, som engagerar medarbetare och kunder. Det ska bli väldigt spännande att undersöka hur visionerna används i praktiken och i vilken utsträckning de genomsyrar verksamheten. Vi kommer att publicera våra resultat och intervjuer löpande - så följ oss på bloggen!

 

 

Comment