Det kan vara en utmaning att lyckas behålla och till och med stärka sin företagskultur när företaget växer snabbt. Ledare i bolag som har en snabb tillväxt brottas ofta med hur de ska göra i praktiken för att jobba med sin kultur när det kommer in många nya medarbetare under en kortare period. Den här artikeln om Open Systems Technologies belyser denna utmaning.

 

Comment