Det finns förstås många skäl till att man kan uppleva feedback som svårt. Både för egen del, att ta emot, och när det gäller att ge bra feedback som för mottagaren leder till utveckling och växt. Men det finns en hel del generella saker som gör att feedback upplevs som svårt. Till att börja med kan vi konstatera att mänskligheten har två grundläggande behov, det ena är att tillhöra, att man är accepterad av den grupp (flock) man tillhör och det andra är att utveckla och att utvecklas - att lära oss nytt, upptäcka. Vi kan se paralleller hos små barn; de “går iväg” och “lämnar” sina föräldrar med några meter i taget, för att sen raskt springa tillbaka. Nästa gång blir “utflykten” lite längre med en snabb språngfärd (eller de kanske snarare tultar/stapplar…?) tillbaka. De tränar sig i sitt oberoende - och förlänger avståndet (oberoendet) lite i taget.

Och feedback, då, hur kommer det in i sammanhanget? Jo, feedback är ju det som befinner sig någonstans däremellan, mellan behovet att “tillhöra” och behovet att “utvecklas”. Vi behöver feedbacken för att lära oss nya saker, utvecklas. Samtidigt tolkar vi feedbacken som att vi inte “får vara med”, att vi inte tillhör flocken längre (när vi får feedback som handlar om att vi behöver förändra något). Kopplat till den “feedback” barnet “får” i exemplet ovan, är den feedbacken som kommer till barnet relativt neutral. Barnet väljer själv hur långt hen vill sträcka ut sin utveckling.

Reptilhjärnan bildar grunden för hjärnans organisationsprincip
Tweet: Reptilhjärnan bildar grunden för hjärnans organisationsprincip - @visiontakeoff

Utöver ovan, sedan mänsklighetens barndom, har vi i vår reptilhjärna utvecklat ett antal mekanismer som haft till syfte att hjälpa oss överleva i en ganska grym och farofylld tillvaro - “fight, flight or freeze”. Då var farorna många och påtagliga, och driften att sträva efter trygghet istället för frihet var det som gjorde att vi som art överlevde, kort sagt en smart överlevnadsstrategi. Dessa mekanismer ligger som en grund för hjärnans organisationsprincip, den som gör att vi gör allt vi kan för att ta oss iväg från hot och istället sträva mot belöning. Här blir bekymret att vi, reptilmässigt, tolkar feedback som ett hot.

Någon som ser utmaningarna? Hela tiden tvingas vi att utmana vår hjärna för att kunna fullt ut ta del av den feedback vi får och ge oss själva chansen att utvecklas.

Först förstå, sen välja om jag vill ta emot och förändra eller…

Alltså behöver vi inse att vår hjärna gör allt den kan för att skydda oss mot “hot”, och eftersom hjärnan tolkar feedback som “hot”, så blir det därför svårt att ens komma till att vi förstår feedbacken. Vi förkastar den långt innan det. Kopplat till det, behöver vi också förstå vad det kan vara som gör att viss feedback är så extra svår att ta emot, och varför vi ibland inte tycks ha några som helst problem att ta till oss av annan feedback. Vad beror det på? Ju mer vi kan lära oss och träna på att verkligen först förstå, och sen aktivt VÄLJA hur vi vill förhålla oss, desto mer tar vi kommandot och använder feedbacken såsom är tanken - att den är en källa till utveckling och växt.

Vi behöver förstås också se oss själva som utvecklingsbara individer, d v s att vi kan lära oss så länge vi arbetar på det. Precis så som vi var när vi föddes. Hur mycket har vi inte lärt oss under vår livstid, och det med idog träning? Vi behöver förkasta eventuella tankar om att saker ska komma till oss “gratis”. Vi behöver träna, träna, träna. Vår hjärna är plastisk, den fungerar faktiskt precis som en muskel, vilket betyder att ju mer vi tränar på något, desto bättre blir vi. Och bästa källan till mental utveckling, hävdar jag med bestämdhet, är just feedback. Vidare kan vi med insikten att hjärnan är plastisk, också se att det är fullt möjligt att bli bättre på att ta emot feedback - trots att det kan kännas jobbigt. Det ska kännas jobbigt. Det liksom ingår i konceptet. Hjärnan behöver kanske också få träningsvärk, så att “feedback-muskeln” växer?

Å andra sidan, när vi väl når framgångar i vårt outtröttliga (?) tränande, så känns framgången så mycket mer söt i smaken. Tror jag. Vad tror du?

Soliga!

/Karin

Varmt välkomna på inspirationsfrukost den 24/3. Temat för morgonen är feedback-kultur och vi kör seminariet tillsammans med Karin Ulfhielm. Anmäl er här

2 Comments