If you’re working on something exciting that you really care about, you don’t have to be pushed. The vision pulls you.
— Steve Jobs, Apple

En vision är en framtidsbild som är så magnetisk att den driver till handling. En stark vision fungerar både som bränsle och vägvisare, och den hjälper företaget att motivera medarbetare, attrahera kunder och partners och att ta strategiskt viktiga beslut. Detsamma gäller för individen och teamet.

Vad är nyttan med en vision?

 1. Den skapar handlingskraft och engagemang. Den främsta nyttan av en stark vision är att den ger energi och handlingskraft. Viljan att nå visionen är en fantastisk kraft som även smittar av sig på omgivningen. 
 2. Den ger fokus och underlättar prioritering. När “att-göra-listan” känns oändlig kan ni ta ett steg tillbaka och fundera över vad som är viktigast att lägga tid på just nu för att närma sig visionen. Ni investerar er tid istället för att spendera den. 
 3. Den vägleder till rätt beslut. Affärslivet är fullt av beslut. När ni är på väg mot en tydlig vision blir det lättare att se situationer ur olika perspektiv och ta rätt beslut. 
 4. Den skapar tydlighet och attraherar omgivningen. När det är tydligt för alla vart ni är på väg  öppnar det för möjligheter till nya kontakter och idéer och spännande samarbeten. Alla vill följa en vinnare.
 5. Den ökar motivation i motgång. Ibland behöver vi extra motivation när vi möter motgångar eller när vi har en mindre rolig uppgift framför oss. När belöningen är tydlig är det enklare att klara av hinder på vägen.
 6. Den ger en mer stimulerande vardag. Genom att “leva sin vision”

Vilka är kriterierna för en vision SOM SKAPAR RESULTAT?

En stark vision som skapar motivation och drivkraft behöver inte vara mätbar. Den behöver inte ens vara helt möjlig att uppnå. Det viktiga är att den är: 

 1. engagerande och starkt kopplad till företaget, teamets och dina grundläggande
 2. värderingar
 3. visuell och möjlig att förnimma med alla sinnen
 4. tydlig och lätt att beskriva och formulera
 5. utmanande och krävande att nå, utanför komfortzonen
 6. eftersträvansvärd, en plats och ett tillstånd ni har en stark önskan att nå
 7. långsiktig, 3-5 år bort. Målen blir milstolpar på vägen.
 8. levande, omvärlden förändras och visionen måste följa med

Vi har hjälpt många företag och team med sina visionsprocesser. Kontakta oss så berättar vi gärna hur det kan gå till! 

 

Comment