Sverigestudien 2016 - fascinerande och oroväckande

Imorse var vi på den högintressanta presentationen av Sverigestudien, en kartläggning av svenskarnas värderingar. Studien genomfördes för 7:e gången och det är både spännande och i vissa delar oroväckande att följande utvecklingen. 

Studien genomförs som ett samarbetsprojekt mellan konsultföretaget Preera, AB Volvo och SKL och resultatet finns att hämta på hemsidan sverigestudien.se. Där kan ni också läsa hur studien har gått till och ladda hem massor av matnyttig och relevant information.

Årets studie kan sammanfattas i 9 slutsatser:

  1. Klimatet på våra arbetsplatser förbättras och energiläckaget minskar. Värderingar som  engagemang, glädje, hälsa och kvalitet ökar på jobbet. Vi har helt enkelt roligare på jobbet!
  2. Fokus på kund ökar, men det är fortfarande på en mycket låg nivå i jämförelse med andra länder. Från plats 57 till plats 35. Hur påverkar det konkurrenskraften för svenska företag och hur blir vi mer kundorienterade?
  3. Värderingar relaterade till förändring och anpassningsbart saknas, trots att att digitalisering, globalisering och automatisering driver på en ökad förändringstakt. Vad kan vi göra för att se förändring som något mer önskvärt och positivt?
  4. Ord som hat och våld ökar i betydelse, likaså upprätthållande av lag och ordning. En oroväckande utveckling som pekar på ett hårdare samhällsklimat. Hur kan vi bryta den trenden?
  5. Rädslodrivna ord förekommer i större utsträckning på nationell nivå än på kommunal nivå, och i större utstäckning på kommunnivå än på våra arbetsplatser. Vi trivs m.a.o. bättre på jobbet än vad vi gör i samhället som helhet.
  6. Trots vissa skillnader är det mer likheter än olikheter mellan svenskfödda och icke-svenskfödda. I tidigare studier så har icke-svenskfödda varit mer positiva, nu har vi mer likartade värderingar. Vi beskriver Sverige på samma sätt och delar också önskade värderingar.
  7. Synen på Sverige i olika regioner har jämnats ut. Göteborgarna har blivit mer positiva och Stockholmarna mindre positiva.
  8. Byråkrati är den vanligaste värderingen i våra kommuner. Kostnadsjakten minskar rejält.
  9. Mångfald blir allt starkare på kommunnivå, men är helt osynlig när det gäller personliga värderingar. Vi vill m.a.o. att samhället ska präglas av mångfald, men det är inget som präglar oss på personlig nivå. Den diskrepansen är verkligen oroande. Hur ska vi kunna bygga ett bra samhälle om vi inte vill bidra på individnivå?
Vi måste träna oss på att ha öppna, ärliga samtal med varandra - på riktigt!

Vad kan man själva dra för slutsatser av detta? Jo egentligen samma slutsats som när det gäller en organisation som vill stärka sin kultur och skapa ett varmare och mer passionerat klimat: vi måste träna oss på att ha öppna, ärliga samtal med varandra - på riktigt. Vi är tränade i att hela tiden höras och synas, tävla om sändningsutrymmet, sälja in vår egen agenda och vi glömmer helt att lyssna på varandra. Det gäller överallt i samhället, i skolan, i företagen, i den offentliga sektorn och definitivt inom politiken. Om vi börjar med att lära oss att prata med varandra, se olika perspektiv och ändra vårt mindset från "hur kan jag göra så mycket intryck som möjligt" till "hur kan jag lära mig och förstå så mycket som möjligt" så kommer mycket av de utmaningar som syns i Sverigestudien bli lättare att handskas med.

Vad tror du?

Comment