Dags att påbörja nästa etapp

Vision Takeoff har haft en spännande resa under fyra års tid. Under den här perioden har företagskultur och värderingar gått från att uppfattas som flummiga HR-frågor till att värderas som strategiska och affärsavgörande nyckelfrågor. Polletten har trilla ner - företag och organisationer har börjat förstå att det här med kultur och värderingar till syvende och sist handlar om att bygga en stark och hållbar affär. Det har verkligen varit kul att få vara en del av den positiva utvecklingen (som fortfarande bara har börjat). Och det har varit ännu roligare att få följa våra kunders förändringsresor, och se all den glädje, påhittighet och det engagemang som föds när medarbetare och ledare får och tar ansvar för processen.

Nu är det dags för oss att påbörja nästa etapp på vår egen resa. Efter sommaren kommer Vision Takeoff övergå till att bli ett förlag och ett renodlat produktbolag som erbjuder böcker, spel, övningsmaterial och andra verktyg som stöttar företagskultur- och värderingsarbetet – internt och externt. Vision Takeoff kommer därmed inte att erbjuda konsulttjänster på samma sätt. Vi har fortfarande lycklig lönsamhet som vår mission, men med en annan inriktning på vår verksamhet.

Läs mer om The Fuel Game
Läs mer om Lycklig lönsamhet 

 

Team Helena & Marie finns kvar – men utifrån andra plattformar

Helena & Marie kommer även fortsättningsvis att vara tillgängliga för er som behöver konsultstöd, talare, workshopledare, eller bara ett bollplank, när det gäller företagskultur och värderingar, och hur man går från en teoretisk värdegrund till konkreta, värdeskapande beteenden. Vårt samarbete lever vidare, skillnaden är att vi arbetar utifrån nya plattformar. Så om ni vill ha team Helena & Marie så kommer vi gärna!

Marie Alani jobbar sedan en tid tillbaka på Berghs, där hon dels är programansvarig för bachelorutbildningen och dels undervisar i strategisk kommunikation. Marie finns tillgänglig för konsultuppdrag fram till sommaren. Du når Marie på marie@visiontakeoff.com, 070-578 56 58 .

Helena Timander börjar på konsultbolaget Decigo som senior advisor den 1 april, och fortsätter att jobba som konsult inom organisationsutveckling, förändringsledning och ledarskap utifrån tydliga värderingar. Du når Helena på helena.timander@decigo.se,  072-854 92 10.

Varma hälsningar Helena & Marie

Comment